J. Kaden Bandrow
Polonyalı roman ve hikaye yazarı olan Juliusz Kaden-Bandrowski bir doktorun oğlu olarak doğdu. Uzun yıllar müzik eğitimi gördü. Okul yıllarını bugünkü adı Lowow olan Lemberg'te ve Krakov'da geçirdi. 1907'den itibaren beş yıl boyunca Leipzig ve Brüksel'de müzik ve felsefe eğitimi aldı. 1914'te Polonya lejyonerleri arasına katılan Kaden-Bandrowski, 1918'den sonra etkin olarak orduya hizmet etti. 20'li yılların başında Amerika Birleşik Devletleri'ne yolculuk yaptı ve yurduna döndükten sonra Polonya Şiir Akademisi kurucuları arasına katıldı ve genel sekreterliğe getirildi. Faşistlerin Polonya'yı işgali sırasında yasal olmayan dersler verdi ve Varşova isyanı sırasında da yaşamını yitirdi.

Kaden'in yapıtları ilk zamanlar pek etkili yapmamış; Polonya edebiyatının tipik örnekleri olarak görünmüştür. Edebiyat alanında adını duyurduktan sonra yazdığı yapıtlarında yeni Polonya devletinin askeri ve siyasal açıdan yüceltilmesini ele almıştır. Olaylara belirli bir mesafeden yaklaşan Kaden, üç büyük romanını yazarken çağdaş Polonya gerçekçiliğini benimsemiştir. Bu romanlardan General Barcz'da çeşitli güç gruplaşmalarını ve bunların arasındaki çekişmeleri ele almıştır. Siyah Kanatlar'ın arka planında ise Yukarı Silezya emekçilerinin yazgılarını anlatarak bütünüyle bulanık bir siyasal görünüm çizmiş, toplumcular ile kapitalistler arasındaki ilişkileri belirlemeye çalışmıştır.Üçüncü önemli romanı Mateusz Bidga'ya gelince. Üç bölümden oluşan bu roman Polonya köylü hareketini ve onun önderlerini konu almaktadır. Hırslı parti yönetiminin yetersizliğini ve günlük politikaya dayanan tutumu karikatürleştirmiştir. Dışavurumcu öğelerin yanı sıra, natüralist akımdan da etkilenmiştir. Eserlerinde kullandığı saldırgan ve dinamik anlatım biçimi, onun manevi olaylara biyolojik-mekanist açıdan bakan tavrıyla uygunluk göstermektedir. Ancak gerçek olayları yapıtlarında ele alışı Polonya politik romanını etkilemiştir.

Eserleri
Roman: General Barcz (1923), Siyah Kanatlar (Czarne skrzydla, 1928) Mateusz Bidga (1933)
Deneme/Röportaj: Doğunun Romalıları (Ryymiane wschodu, 1928), Stefan Zeromski (1930), Tüy, Aşk ve Kadın (Pioro, milosci kobieta. 1931)